Libros

Pag 1

There are diverse families everywhere in the world, even in the Haunted House.
The most monstrous attraction at the fair will show Didac and Aina that diversity is frighteningly fun.
Perhaps because we all of us are each monstrously diverse and all we need is lots of LOVE
#DiversidadFamiliar #Lgtbi

Hi ha famílies de tota mena a tots els racons del món, també al Castell Encantat.
A l’atracció més monstruosa de la fira, el Dídac i l’Aina aprendran que la diversitat és esgarrifosament divertida.
Potser perquè tots som esgarrifosament divertits i només ens cal molt AMOR